Wydrukuj stronę
Status prawny

Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące zasad funkcjonowania Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu (PSONI).

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy PSONI w Nowym Targu jest placówką publiczną w rozumieniu art. 7 p. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 1996r. Nr 67 poz. 329  z późn. zmianami oraz przepisami wykonawczymi. Ośrodek zapewnia bezpłatne nauczanie obowiązkowe na etapie kształcenia  specjalnego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. 
Podpis
Grażyna Kukulska
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
12.06.2014
Data publikacji
21.10.2016, 13:19
Ilość wyświetleń
3063

Poprzednie wersje

Status prawny

Wersja z dnia: 03.10.2014, 12:14, powód zmiany: Zmiana nazwy organizacji.

Status prawny

Wersja z dnia: 02.10.2014, 07:29, powód zmiany: Aktualizacja statusu prawnego