Wydrukuj stronę
Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2020 roku

  • Kontynuacja zadania zleconego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie realizacja projektu dotyczącego kierunku pomocy2: zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: „Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych”, wykonywanego w terminie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2020 r.
Aneks nr 1 do umowy nr ZZO/000220/06/D  z dnia 08.05.2019 r. – na kwotę 284.005,70 zł. Środki pozostałe do rozliczenia za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 r.- na kwotę  66.898,80 zł.
Termin realizacji zadania od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób w roku 2020”.
Umowa nr BOMiP 1/2020 z dnia 02.01.2020r - na kwotę   687.681,00 zł.
Aneks nr 1 do umowy BOMiP 1/2020  z dnia 02.09.2020 r. - na kwotę 700.299,00  zł.
Termin realizacji zadania od  02.01.2020r.  do  31.12.2020 r.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Nowy Targ w zakresie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dowóz uczniów oraz osób niepełnosprawnych z Gminy Nowy Targ do OREW i ŚDS”.
Umowa nr 1/ISP/2020 z dnia 02.01.2020 r. – na kwotę  70.000,00 zł.
Termin realizacji zadania  od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Nowy Targ realizację zadania publicznego pod tytułem:” Transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełnienia obowiązku szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego w roku 2020”.
Umowa nr 0.4464.1.2020 z dnia 30.12.2019r. – na kwotę  25.830,00 zł.
Termin realizacji zadania od 02.01.2020r. do  31.12.2020 r.
 
  • Kontynuacja zadania zleconego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie realizacja pilotażowego programu „ Rehabilitacja 25 plus”
Umowa nr R25/000012/06/D  z dnia 03.10.2019r. - na kwotę 115.000,00 zł.
Środki pozostałe do rozliczenia na okres od 01.01.2020r. do 31.08.2020 r. na kwotę - 89.521,75 zł.
Termin realizacji  zadania od 01.09.2019 r. do  31.08.2020 r.
 
  • Zadanie zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie realizacja pilotażowego programu „ Rehabilitacja 25 plus”
Umowa nr R25/000016/06/D  z dnia  2020 r. – na kwotę 150.000,00 zł.
Termin realizacji  zadania od 1.09.2020 r. do  31.08.2021 r.
Podpis
Grażyna Kukulska
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
27.04.2021
Data publikacji
26.04.2021, 09:10
Ilość wyświetleń
191

Poprzednie wersje

Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2020 roku

Wersja z dnia: 21.02.2020, 11:13, powód zmiany: Dodanie aneksu do umowy zadań zleconych w roku 2020.