Wydrukuj stronę
Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2019 roku

  • Kontynuacja zadania zadanie zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie realizacja projektu dotyczącego kierunku pomocy2: zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: „Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych”, wykonywanego w terminie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2020 r.
Umowa nr ZZO/000220/06/D z dnia 21.12.2017 r. – na kwotę  284.014,88 zł.
Termin realizacji zadania od 01.04.2018r. do 31. 03.2019r.
Środki pozostałe do rozliczenia za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.- na kwotę 76.155,99 zł.
Aneks nr 1 z dnia 08.05.2019 r. – na kwotę 284.005,70 zł.
Termin realizacji zadania od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
 
  • Kontynuacja zadania zadanie zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie realizacja pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”
Umowa nr R25/000001/06/D z dnia 25 .10.2018 r. – na kwotę 77.500,00 zł.
Termin realizacji  zadania od 01.10.2018 r. do  31.08.2019 r.
Środki pozostałe do rozliczenia za okres od 01.01.2019 r. do 31.08.2019r. – na kwotę 58.368,90 zł.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób w roku 2019”.
Umowa nr SP.4/2019 z dnia 02.01.2019 r. -  na kwotę    670.428,00 zł.
Aneks  z dnia 12.12.2019 r. - na kwotę  692.938,50
Termin realizacji zadania od  02.01.2019 r.  do  31.12.2019 r.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Nowy Targ w zakresie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dowóz uczniów oraz osób niepełnosprawnych z Gminy Nowy Targ do OREW i ŚDS”.
Umowa nr 1/ISP/2019 z dnia 10.01.2019 r. – na kwotę   65.000,00 zł.
Termin realizacji zadania  od 10.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Nowy Targ realizację zadania publicznego pod tytułem:” Transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełnienia obowiązku szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego w roku 2019”.
Umowa nr 0.4464.1.2019 z dnia 02.01.2019 r. – na kwotę  21.300,00 zł.
Termin realizacji zadania od 02.01.2019r. do  20.12.2019 r.
 
  • Zadanie zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie realizacja pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”.
Umowa nr R25/000012/06/D  z dnia 03.10.2019 r. – na kwotę 115.000,00 zł.
Termin realizacji  zadania od 01.09.2019 r. do  31.08.2020 r.
Podpis
Grażyna Kukulska
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
21.02.2020
Data publikacji
21.02.2020, 11:04
Ilość wyświetleń
196

Poprzednie wersje

Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2019 roku

Wersja z dnia: 14.10.2019, 11:05, powód zmiany: Dodanie kolejnego aneksu do umowy zadań zleconych w roku 2019.

Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2019 roku

Wersja z dnia: 04.06.2019, 13:01, powód zmiany: Dodanie kolejnego aneksu do umowy zadań zleconych w roku 2019.

Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2019 roku

Wersja z dnia: 15.02.2019, 11:07, powód zmiany: Dodanie kolejnego aneksu do umowy zadań zleconych w roku 2019.