Wydrukuj stronę
Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2018 roku

  • Zadanie zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie realizacja projektu dotyczącego kierunku pomocy2: zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: "Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych", wykonywanego w terminie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2020 r.
Umowa nr ZZO/000220/06/D z dnia 21.12.2017 r. - na kwotę 284.014,88 zł.
Termin realizacji zadania od 01.04.2018 do 31. 03.2019 r.
 
  • Kontynuacja zadania - zadanie zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie realizacja projektu dotyczącego zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: „Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.
Umowa nr ZZO/000130/06/D z dnia 28.12.2015 r. – na kwotę 282.424,11 zł.
Termin realizacji zadania od 01.04.2017 do 31. 03.2018 r.
Do wykorzystania w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. - kwota 81.238,38 zł.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średnio miesięcznie dla 30 osób w roku 2018”.
Umowa nr SP.4/2018 z dnia 02.01.2018 r. - na kwotę 524.952,00 zł.
Aneks Nr 1 z dnia 30.04.2018 r. – na kwotę 547.752,00 zł.
Aneks Nr 2 z dnia 30.07.2018 r. – na kwotę 546.232,00 zł.
Aneks Nr 3 z dnia 28.09.2018 r. – na kwotę  566.372,00 zł.
Aneks Nr 4 z dnia 26.11.2018 r. – na kwotę  580.241,00 zł.
​Termin realizacji zadania od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Nowy Targ pod nazwą: "Dowóz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Nowy Targ do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Targu ul. Podtatrzańska 47a , które są objęte obowiązkiem szkolnym lub korzystają z zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy”.
Umowa nr 1/ISP/2018 z dnia 02.01.2018 r. - na kwotę 65.000,00 zł.
Termin realizacji zadania od 02. 01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Nowy Targ pod nazwą: "Transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełnienia obowiązku szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego w roku 2018”.
Umowa nr 0.4464.1.2018 z dnia 02.01.2018 r. - na kwotę 19.570,00 zł.
Termin realizacji zadania od 02.01.2018 r. do 21.12.2018 r.
 
  • Zadanie zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie realizacja pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”.
Umowa nr  R25/000001/06/D z dnia 25.10.2018r. – na kwotę 77.500,00 zł.
Termin realizacji zadania od 01.10.2018 r. do  31.08.2019 r.
 
Podpis
Grażyna Kukulska
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
17.12.2018
Data publikacji
17.12.2018, 12:31
Ilość wyświetleń
302

Poprzednie wersje

Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2018 roku

Wersja z dnia: 30.10.2018, 12:38, powód zmiany: Dodanie kolejnego aneksu do umowy zadań zleconych w roku 2018.

Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2018 roku

Wersja z dnia: 02.02.2018, 14:12, powód zmiany: Dodanie kolejnych aneksów do umów oraz nowych umów zadań zleconych w roku 2018.

Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2018 roku

Wersja z dnia: 04.01.2018, 15:00, powód zmiany: Dodanie kolejnych umów zadań zleconych w roku 2018.