Wydrukuj stronę
Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2017 roku

Kontynuacja zadania
  • Zadanie zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie realizacja projektu dotyczącego zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: „Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.
Umowa nr ZZO/000130/06/D z dnia 28.12.2015r. – na kwotę 282.424,11 zł.
Termin realizacji zadania od 01.04.2016 do 31. 03.2017r.
Aneks nr 3 do umowy ZZO/000130/06/D z dnia 13.04.2017r. na kwotę 282.424,11 zł.
Termi realiacji zadania od 01.04.2017 do 31.03.2018r.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualna i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia średniomiesięcznie dla 30 osób, transport uczestników zajęć do ośrodka, w roku 2016”.
Umowa nr SP.10/2017 z dnia 09.01.2017 -  na kwotę 348.163,00 zł.
Aneks nr 1 z dnia 14.03.2017 - na kwotę 456.480,00 zł.
Aneks nr 2 z dnia 14.10.2017 - na kwotę 479.304,00 zł.
Termin realizacji zadania od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Nowy Targ pod nazwą: „Dowóz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Nowy Targ do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Targu , które są objęte obowiązkiem szkolnym lub korzystają z zajęć Środowiskowego Domu samopomocy”.
Umowa nr 1/ISP/2017 z dnia 02.01.2017r. – na kwotę 60.000,00 zł.
Termin realizacji zadania  od 02. 01.2017r. do 29.12.2017 r.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Nowy Targ pod nazwą: "Transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełnienia obowiązku szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego w roku 2016”.
Umowa nr 0.4464.1.2017 z dnia 04.01.2017r. – na kwotę 17.642,66 zł.
Termin realizacji zadania od 02.01.2017r. do 21.12.2017r.
 
  • Projekt grantowy: Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Postrewalidacja – forma wsparcia osób głęboko wielorako niepełnosprawnych i ich rodzin”, zwanej dalej „Innowacją Społeczną". Zlecony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32
Umowa o powierzenie grantu Nr MI-430-76-5/17 – na kwotę 55.365,00 zł.
Okres realizacji Innowacji Społecznej ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji: 01.09.2017 r.; w tym rozpoczęcie testowania innowacji 01.10.2017 r.
2) zakończenie realizacji: 31.03.2018 r.
 
  • Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatu Nowotarskiego z siedzibą w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14 projektu pn. "Remont dźwigu osobowego w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy” w ramach obszaru B realizacji programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III”
Umowa Nr 1/PFRON/WRR/2017 - na kwotę 6.640,00 zł.
Termin realizacji projektu 31.10.2017 r.
 
  • Dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Starosty Powiatu Nowotarskiego dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawcy (pracownik OREW).
Umowa Nr UmKszUstKFS/17/0022 - na kwotę 4.960,00 zł.
Termin realizacji do dnia 30.09.2018 r.
 
Podpis
Grażyna Kukulska
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
15.11.2017
Data publikacji
04.01.2018, 15:35
Ilość wyświetleń
321

Poprzednie wersje

Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2017 roku

Wersja z dnia: 15.11.2017, 07:37, powód zmiany: Aktualizacja danych dotyczących podpisanych umów.

Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2017 roku

Wersja z dnia: 05.05.2017, 11:43, powód zmiany: Aktualizacja danych dotyczących podpisanych aneksów do obowiązujących umów.

Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2017 roku

Wersja z dnia: 30.03.2017, 14:54, powód zmiany: Dodanie postanowień aneksu z dnia 13.04.2017.

Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2017 roku

Wersja z dnia: 14.02.2017, 09:45, powód zmiany: Dodanie postanowień aneksu z dnia 14.03.2017.