Wydrukuj stronę
Otrzymane dotacje na realizacje zadań w 2016 roku

  • Zadanie zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski w Krakowie realizacja projektu dotyczącego zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: „Prowadzenie kompleksowej, ciągłej, wielospecjalistycznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.
Umowa nr ZZO/000130/06/D z dnia 28.12.2015r. – na kwotę 282.424,11 zł.
Termin realizacji zadania od 01.04.2016 do 31. 03.2017r.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualna i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia średniomiesięcznie dla 30 osób, transport uczestników zajęć do ośrodka, w roku 2016”.
Umowa nr SP.7/2016 z dnia 04.01.2016 -  na kwotę 366.500,00 zł.
Aneks  do w/w umowy z dnia 09.09.2016 – na kwotę 466.490,00 zł.
Termin realizacji zadania od  04.01.2016r.  do  31.12.2016r.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Nowy Targ pod nazwą: „Dowóz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Nowy Targ do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Targu , które są objęte obowiązkiem szkolnym lub korzystają z zajęć Środowiskowego Domu samopomocy”.
Umowa nr 1/2016 z dnia 04.01.2016 – na kwotę 55.000,00 zł.
Termin realizacji zadania  od 04. 01.2016r. do 30.12.2016 r.
 
  • Zadanie zlecone przez Gminę Miasto Nowy Targ pod nazwą: "Transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełnienia obowiązku szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego w roku 2016”.
Umowa nr 0.4464.1.2016 z dnia 04.01.2016r. – na kwotę 16.262,50 zł.
Termin realizacji zadania od 04.01.2016r. do 21.12.2016r. 
Podpis
Grażyna Kukulska
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
26.10.2016
Data publikacji
18.03.2016, 14:24
Ilość wyświetleń
421