Wydrukuj stronę
Instrukcja korzystania z BIP

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198). Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, między innymi organy władzy publicznej. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

Zgodnie z treścią zawartą w §11 rozporządzenia:
§ 11. 
1. Strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności:
1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
2) adres redakcji strony podmiotowej BIP;
3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;
4) instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
5) menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:
a) informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,
b) innych informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,
c) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;
6) moduł wyszukujący.
2. Strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam.

Obsługa Biuletynu:
Strona, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi zasadami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię, a następnie, po jego rozwinięciu, na podkategorię.

Biuletyn zawiera elementy określone w Rozporządzeniu Ministra, jak i elementy dodatkowe:
1) "Menu Przedmiotowe" - znajduje się w części z lewej strony serwisu. Menu zawiera informacje publiczne udostępnione na stronie podmiotowej PSOUU Koło w Nowym Targu. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora strony.
2) "Redakcja BIP" - kategoria zawierająca wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP oraz adres redakcji strony podmiotowej.
3) "Instrukcja obsługi" - kategoria umożliwia ona zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu.
4) "Moduł wyszukujący" - znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy i kliknięciu na ikonę lupy wyświetlą się wszystkie opublikowane w Biuletynie podstrony zawierające interesujące nas słowo lub frazę).
Podpis
Grażyna Kukulska
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
12.06.2014
Data publikacji
12.06.2014, 10:28
Ilość wyświetleń
1652