Wydrukuj stronę
Finanse i mienie

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W NOWYM TARGU OBEJMUJE:

1. Wydatki ogółem
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- podróże służbowe, krajowe,
- szkolenia pracowników.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
Podpis
Grażyna Kukulska
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
01.09.2014
Data publikacji
21.10.2016, 13:27
Ilość wyświetleń
1850

Poprzednie wersje

Finanse i mienie

Wersja z dnia: 02.10.2014, 07:49, powód zmiany: Zmiana nazwy organizacji.